Frånluftsvärmepump

För många hushåll med ett vattenburet system kan en 
frånluftsvärmepump vara en mycket god investering.

En frånluftsvärmepump tar vara på den luft som strömmar ut ur huset och omvandlar den till ny värme inne i huset. Systemet skiljer sig alltså från en luftvärmepump genom att använda sig av redan uppvärmd luft från huset istället för utomhusluftens energi.

För att kunna nyttja en frånluftsvärmepump behövs ett ventilationssystem i huset, varifrån värmen kan tas. Venti-lationssystemet sätts in i de våtutrymmen som finns och sedan ansluts pumpen till ventilationssystemet. Pumpen kan sedan värma upp både hus och varmvatten genom att koncentrera värmen från den utströmmande luften.

Spara upp till 50% med frånluftsvärmepump
Besparingen som görs genom att installera en frånluftsvärmepump är upp till 50 % jämfört med ett hus som värms med el. Installationen för en frånluftsvärmepump är något dyrare än för en luft/vatten värmepump för de hus som inte har ett bra ventilationssystem att koppla pumpen till. Men det är ändå väl värt investeringen och när installationen väl är klar, sköter systemet i princip sig självt.

En frånluftsvärmepump är ett tyst och enkelt värmesystem som även klarar av riktigt kalla utetemperaturer. 
Det gör uppvärmningssystemet komplett. Inga tilläggssystem behövs för att klara vinternätterna.

Tillbaka