Jord- och bergvärmepump

Berg- och jordvärme är två riktigt heta alternativ till att värma upp huset med el. Systemet bygger på att fånga upp den solvärme som finns lagrad under marken för att värma huset.

Vid jord- och bergvärme tas värmen i marken upp av en slang - en så kallad kollektor. Det innebär att när bergvärme installeras borras djupa hål där slangen förs ner. Vid jordvärme däremot läggs slangen under markytan, men principen är densamma. Det går också att lägga ner en slang på sjöbotten, för att få ut den värme som jorden avger. 
I slangen finns en vätska som cirkulerar och den för med sig energi till en värmepump. Värmepumpen i sin tur komprimerar sedan den energi som tas upp ur borrhålet eller slingorna och värmer upp vatten.

Bergvärme via vattenburet värmesystem
Värmen sprids sedan genom ett vattenburet värmesystem i huset i form av radiatorer eller golvvärme. Även varmvattnet kan värmas upp med hjälp av jord- eller bergvärmen, liksom pooler och andra system i hemmet som behöver varmvatten. Systemet byggs för att klara upp till 80 % av den värme som krävs i ett hus under ett år. Vid riktigt kalla utetemperaturer kan en elpatron sättas in för att förbättra värmepumpens effekt.

Stora besparingar med bergvärme
Berg- och jordvärme ger stora energibesparingar vid uppvärmning av hus. Investeringskostnaden är ganska så hög, men investeringen betalar sig relativt snabbt. Värmesystemet passar utmärkt för alla hus som har vattenburet värmesystem och fungerar väldigt bra även i stora och energikrävande hus. Tänk på att kommunen behöver informeras om att du installerar berg- eller jordvärme.

Tillbaka