Luft/vatten värmepump

En luft/vatten värmepump fungerar som en luftvärmepump. Värmen som avges i huset fångas upp av utomhusluften, ungefär som ett omvänt kylskåp.

Värmepumpen är enkel att installera och ger snabbt tillbaka investerade medel i form av energibesparingar.

Skillnaden mellan en luftvärmepump och en luft/vatten värmepump är hur värmen sprids i huset. Där en luftvärmepump skickar ut varmluft rakt ut i rummet, sprids luft/vattenvärmepumpens värme genom vattenburna element, golvvärme och varmvatten. För att kunna installera en luft/vatten värmepump krävs således ett vattenburet värmesystem i huset.

Luft/vatten värmepumpen passar i alla typer av hus med någon form av vattenburet uppvärmningssystem av något slag. Den kan ge än större energibesparingar än en luftvärmepump, då värmen når ut i alla rum och utrymmen och inte enbart från en enda källa. Dessutom kan varmvattnet värmas upp med pumpen. Det gör luft/vatten värmepumpen till ett smart och smidigt system.

En luft/vatten värmepump är ett tystare alternativ till luftvärmepumpen, då pumpen inte sitter direkt i anslutning till bostadsrummen. Däremot kan pumpen ha svårt att verka effektivt vid utetemperaturer under -20 grader. Då krävs ofta ett komplement i form av en elpatron, eller en värmekälla såsom kamin eller eldstad för att få det riktigt varmt och skönt i bostaden.

Tillbaka